Advocaat gezondheidsrecht | 5 – 15 jaar ervaring | Midden Ned.


Advocaat gezondheidsrecht; een ervaren advocaat met tenminste 5 jaar ervaring; ervaring met het adviseren en procederen voor zorginstellingen, (algemene) ziekenhuizen, instellingen voor psychiatrie en instellingen op het gebied van ‘V&V’; binnen zijn of haar praktijk ligt de nadruk op de advisering over patiëntenrechten, beroepsgeheim, (tucht)klachten en geschillen, en dwang in de zorg; opdrachtgever zit in de top 25 van grootste advocatenkantoren; de gezondheidsrecht sectie heeft een gevestigde praktijk met langjarige relaties; het team bestaat nu uit 4 advocaten en behoeft versterking met een senior; iemand met een aanvullende subspecialisatie is zeker interessant; geboden wordt een relatief jong en enthousiast team, instappen in een lopende praktijk met een uitstekende naam, teamwork en zelfstandigheid, een succesvolle en soepel lopende samenwerking met andere specialisten binnen de sector Zorg en professionele ondersteuning vanuit HR, IT en marketing; gezonde ambities met oog voor de menselijke maat; regio Midden Nederland

Datum

Interesse in deze vacature?
Neem nu contact met ons op

Meer vacatures