Senior Gezondheidsrecht Advocaat | vertrouwelijk

Advocaat gezondheidsrecht met tenminste 7 jaar werkervaring; met kennis van en focus op de markt van de zorg; civiel en bestuursrechtelijk ervaren (nadruk op civiel); (redelijk) breed; gewend om te adviseren over geschillen binnen zorginstellingen, maatschappen van zorgprofessionals,
afdelingen binnen zorginstellingen, zorginkoop kwesties, privacy (patiënt), governance, samenwerkingsovereenkomsten en fusies, besluiten van de Nederlandse Zorg Autoriteit, patiëntenrecht, tuchtrecht; inhoudelijk sterk en klantgericht adviseur; zelfstandig en teamplayer; leidinggevende rol binnen de grote praktijk arbeid en onderneming en gericht op de zorg; zal samenwerken met ondernemingsrecht; opdrachtgever is een groot regiokantoor met een landelijke praktijk; we kennen het kantoor en de praktijkgroep heel goed; vertrouwelijk informatie inwinnen kan bij Hans Voorhoeve.

Datum

Interesse in deze vacature?
Neem nu contact met ons op

Meer vacatures