Advocaat omgevingsrecht | gebiedstransitie | grondzaken | water | regio Overijssel INGEVULD

Advocaat omgevingsrecht en bestuursrecht, tenminste circa 7 jaar werkervaring, met focus op ruimtelijke ontwikkeling in brede zin; opdrachtgever heeft al jaren lang een stevige praktijk op dit gebied; het huidige team bestaat uit ongeveer 10 advocaten en juristen; de hoogwaardige praktijk richt zich op het adviseren van bedrijven en (semi-) overheden; denk daarbij aan woningbouw, natuurontwikkeling, wegenbouw, inpassingsplannen, milieuvraagstukken op het terrein van water en stikstof, grondzaken, fosfaatrechten; het kantoor profileert zich als strategisch adviseur en brengt dat ook daadwerkelijk in de praktijk; ontwikkeling van mensen is een van de centrale thema’s; er werken inhoudelijk gedreven professionals; het kantoor heeft in de regio een uitstekende naam; provincie Overijssel INGEVULD

Datum

Interesse in deze vacature?
Neem nu contact met ons op

Meer vacatures